Verzuimverzekering De Goudse

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verzekerd

Deze verzekering biedt je de mogelijkheid uw tweejarige loondoorbetalingsverplichting bij ziekte te verzekeren.

De voordelen op een rij

 • Scherpe tarieven en transparante premietabellen
 • Samenwerking met het Bouwend Nederland Verzuimloket
 • Aanzienlijke korting op het Bouwend Nederland Verzuimloket. Je betaalt slechts € 82,70 per werknemer per jaar
  (Verhaals)rechtsbijstand kosteloos meeverzekerd
 • Tot 7% extra pakketkorting op je premie als je ook de WGA-, de ZW-eigenrisicoverzekering en de Ongevallenverzekering Collectief afsluit
 • € 1.250,- preventiebudget per dreigend zieke werknemer voor BNL Social Support, na goedkeuring De Goudse
 • € 4.000,- re-integratiebudget per ziektegeval bij de Verzuimverzekering Conventioneel in combinatie met arbodienstverlening van ArboDuo
 • 100% vergoeding Bouwend Nederland Social Support

Bijzonderheden

 • Bij aanvang wordt de premie bepaald op basis van de personeelsomvang, de leeftijden en het gemiddelde verzuim van de voorafgaande 3 jaren
 • Bij de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen heb je de keuze uit een eigenrisicoperiode van 10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen
 • Je kunt bij minimaal 25 werknemers ook kiezen voor de Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld. Informeer bij je adviseur naar de voorwaarden van dit product.
 • Optioneel mee te verzekeren: 24-uurs-ongevallenverzekering, aanvullend op de cao BTER-regeling
 • Ziek- en herstelmeldingen via online omgeving
 • Werkgeverslasten mee te verzekeren tot 43% van het SV-loon

Vraag een adviesgesprek aan