WIBON Helpdesk

Ondersteuning bij voorkomen en afwikkelen van graafschade

De nieuwe WIBON (Wet Informatieuitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten) is per 1 juli 2018 gewijzigd. Bouwend Nederland WIBON Helpdesk ondersteunt de leden bij de vertaalslag naar de praktijk en bij schadeclaims in het kader van de WIBON.

De voordelen op een rij

  • Gratis 1e lijns telefonische ondersteuning
  • 2e lijns ondersteuning bij claims met een beperkte eigen bijdrage
  • Selecteren van principiële zaken, waarbij een procedure moet worden overwogen
  • In een eventueel te voeren procedure in principiële zaken betaalt Bouwend Nederland alle advocaatkosten

Bijzonderheden

  • Eigen bijdrage 2e-lijns bedraagt € 250,- (€ 100,- indien deelnemer van BNL Inframantel)
  • Vanuit de helpdesk vindt geen reguliere schadebehandeling plaats
  • Hoe graafschade voorkomen? Bekijk de actiepagina graafschade voorkomen van KLO
  • Alle informatie rondom KLIC-WIN en de WIBON wordt aangeboden op www.klicwin.net, om te voorkomen dat je informatie mist.

Vraag een adviesgesprek aan