Cyber in de bouw

Herken de cyberrisico's voor jouw bedrijf

Cybercrime in de bouw

De vraag is niet óf jouw bedrijf geraakt wordt door een cyberincident, maar wanneer en met welke impact.

Ondanks alle berichten in de media over cyberincidenten, is cybercrime in de bouw- en infrasector vaak nog een ver-van-mijn-bed-show. Natuurlijk weet je van het bestaan ervan en komen termen als phishing, ransomware, datalekken en DDoS-aanvallen vast niet onbekend voor. Maar het beeld is dat dit soort aanvallen vooral bij overheidsorganen, banken of multinationals voorkomen. Dus waarom zou je als bouw- of infraondernemer in actie komen?

Niet alleen een probleem van grote bedrijven

Het is een misvatting om te denken dat alleen grote bedrijven het slachtoffer worden van cybercrime. Meer dan de helft van alle aanvallen zijn gericht op het midden- en kleinbedrijf. Over het algemeen hebben kleinere bedrijven immers minder uitgebreide veiligheidsmaatregelen dan grotere bedrijven of instellingen.

Aanzienlijke schade

Bijna een kwart van alle kleine- en middelgrote bedrijven is het afgelopen jaar doelwit geweest van cyberaanvallen. Dat zijn serieuze getallen. Als je geraakt wordt, kan de impact enorm zijn. Denk dan niet alleen aan de kosten voor het herstellen van de schade en het crisismanagement dat hierbij komt kijken. Ook bedrijfsstilstand, reputatieschade en zelfs (persoonlijk) faillissement zijn mogelijke gevolgen van een cyberincident.

Voorbeelden van cybercrime in de bouw

Cybercriminaliteit bestaat zeker ook in de bouw- en infrasector en ontwikkelt zich in een razend tempo. Er zijn helaas al verschillende voorbeelden van incidenten met een grote impact op ondernemers in onze sector. Zo hebben meerdere bouwers meegemaakt dat cybercriminelen belangrijke data gijzelden en daar losgeld voor eisten. Ook liep een bedrijf flinke financiële en reputatieschade op doordat ze ongemerkt een virus naar klanten verspreidden. Zo zijn er meer voorbeelden, waarbij het lang niet altijd gaat om een indringer in de ICT-systemen. In het overgrote deel van de incidenten is een menselijke fout de oorzaak.

Goede voorbereiding is cruciaal

Cybercriminaliteit is overal. De vraag is niet óf jouw bedrijf geraakt wordt door een cyberincident, maar wanneer en met welke impact. Het is dus belangrijk om jouw cyberrisico’s goed in kaart te brengen en tijdig de juiste preventieve maatregelen te treffen. Zorg ervoor dat iedereen in het bedrijf op alle fronten doordrongen is van de risico’s. Sluit je ogen daarnaast niet voor de mogelijkheid dat jouw bedrijf op een dag toch geraakt wordt. Door ook daar van tevoren goed over na te denken, hou je de impact van een cyberincident zo klein mogelijk.

Herken de 5 belangrijkste cyberrisico's

Phishing, Ransomware, Onveilige Netwerken, Wachtwoordfraude en Onoplettende Medewerkers, in de komende nieuwsbrief geven we uitleg over deze cyberrisico’s plus een aantal praktische tips om cyberschade te voorkomen.

We hebben de belangrijkste risico’s op een ludieke manier laten weergeven in een posterserie. Vraag deze aan en hang ze op in de bouwkeet, kantine of in je kantoor en stimuleer cyberveilig gedrag bij collega’s.

De posterserie is gratis en verschijnt in de loop van maart, je kunt deze nu reserveren.

Nieuw: Bouwend Nederland cyberverzekering

Begin dit jaar hebben we een uitgebreide cyberverzekering op de markt gebracht specifiek voor bouw- en infrabedrijven. Deze verzekering helpt je bedrijf bij een cyberincident, waarbij je zowel je eigen schade als schade aan derden kunt verzekeren.

Wil je graag meer weten over deze verzekeringen?

Neem dan contact op met bnlverzekeringen@aon.nl en bel naar 088 3 434 735.

De voordelen op een rij 1

 • Gunstige polisvoorwaarden;
 • Scherpe premiestelling bij voor de bouw passende verzekerde bedragen;
 • Laag eigen risico;
 • Langere uitkeringstermijnen dan gebruikelijk;
 • Hulp voor, tijdens en na een cyberincident;
  • Voor: inzichtelijk maken van de cyberrisico's;
  • Tijdens: eerste hulp bij een cyberincident ('cyberbrandweer') met gespecialiseerde partners;
  • Na: sterker maken van de organisatie, onder meer door gedetailleerd rapport en softwareverbetering;

1Deze voordelen moeten gelezen worden als voordelen ten opzichte van hetgeen momenteel in de markt beschikbaar is.