Nieuwe calamiteitendekking op aansprakelijkheidsverzekering

Extra zekerheid bij onvoorziene gebeurtenissen

Een calamiteit in de omgeving van de bouwplaats kan grote invloed hebben op de bedrijfscontinuïteit, het imago en de bedrijfsvoering. Denk daarbij aan een explosie, instorting, brand, ongevallen of plotselinge milieuvervuiling op of rondom de bouwplaats. Wanneer dit soort plotselinge en onvoorziene omstandigheden plaatsvinden, kan dit leiden tot plaatselijke, regionale of nationale media-aandacht. Voor dit soort omstandigheden biedt de calamiteitendekking een oplossing voor de kosten waarmee u geconfronteerd wordt. De Calamiteitendekking is een nieuwe aanvullende (optionele) dekking die afgenomen kan worden op de B&U aansprakelijkheidsverzekering. Er geldt een aanvullende premie.

Tot welk bedrag biedt de verzekering dekking?

Het verzekerd bedrag voor deze dekking bedraagt € EUR 250.000,- per calamiteit (maximaal
€ 500.000,- per verzekeringsjaar).

Professionele begeleiding COT

Onderdeel van deze dekking is de professionele crisisbegeleiding van het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement www.cot.nl. In overleg met het COT zal bekeken worden welke partijen moeten worden ingeschakeld om de invloed van de calamiteit op de continuïteit, het imago en de bedrijfsvoering zo veel mogelijk te beperken.

Voor welke kosten biedt de verzekering dekking?

  • Juridisch advies (voor zover al niet verzekerd onder deze verzekering),
  • Interne en externe communicatie,
  • Crisisconsultancy/crisismanagement,
  • Maatschappelijke/psychologische begeleiding met een acuut karakter,
  • Evacuatie en noodopvang;
  • Het opstellen, presenteren en/of verhalen van een eventuele claim

Gratis adviesgesprek

Wil je meer weten over de nieuwe calamiteitendekking van Bouwend Nederland Verzekeringen en het afdekken van aansprakelijkheidsrisico’s? De adviseurs van Bouwend Nederland Verzekeringen helpen je graag. Plan direct een gratis en vrijblijvende afspraak.

Vraag een adviesgesprek aan