Aansprakelijkheid

Als werkgever kun je aansprakelijk worden gesteld voor de schade die jij of je werknemers toebrengen aan derden. Bijvoorbeeld: een cliënt door jouw nalatigheid struikelt en zijn arm breekt. Of als een van je werknemers onder werktijd betrokken raakt bij een auto-ongeluk.

Om je in te dekken tegen de kosten als gevolg van materiële of letselschade, hebben Aon en Bouwend Nederland een pakket met aansprakelijkheidsverzekeringen.

De aansprakelijkheidsverzekeringen zijn onderverdeeld in twee verzekeringen. Informatie over de verschillende verzekeringen vind je via de linkjes hieronder.

Onze aansprakelijkheidsverzekeringen