Bouwend Nederland Verzekeringen

Van een Constructieverzekering tot voordelige verzekeringen voor je medewerkers, Bouwend Nederland biedt in samenwerking met Aon een uitgebreid pakket aan verzekeringsproducten aan. Hieronder tref je een volledig overzicht van verzekeringen specifiek op maat samengesteld voor de Bouwsector.

Wij helpen je met de volgende verzekeringen

 • Unieke verzekering van het werk

  De doorlopende constructieverzekering is volledig toegespitst op je dagelijkse bouwpraktijk met een aantrekkelijke premie en kent unieke aanvullende dekkingen.

  De voordelen op een rij

  • Uitgebreide polisvoorwaarden
  • Scherpe premiestelling
  • Geen meldingsplicht bij heien, bemalen etc.
  • Unieke aanvullende dekkingen
  • Extra voordeel bij intelligente (camera)beveiliging/preventiemaatregelen
  • Vangnetregeling voor contractuele verzekeringseisen
  • Soepele vergoedingsregeling voor aannemersmateriaal

  Bijzonderheden

  • Optionele extra dekking voor ontwerp- en maatvoeringsrisico
  • Verlengde verzekerde onderhoudstermijn tot 60 maanden mogelijk
  • Dekking voor gevolgschade eenvoudig mee te verzekeren

  Vraag een adviesgesprek aan

 • Uitgebreide dekking van je aansprakelijkheid

  Deze verzekering beschermt jou, je bedrijf en je medewerkers tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit je bedrijfsvoering.

  De voordelen op een rij

  • Uitgebreide polisvoorwaarden
  • Scherpe premiestelling
  • Diverse onderscheidende dekkingen die elders veelal zijn uitgesloten of beperkt
  • Asbestdekking tot € 500.000,-
  • Dekking voor werkgeversaansprakelijkheid art. 7:611 BW, met optie inclusief motorrijtuigen (WSV)
  • Schade door gebruik drones meeverzekerd

  Bijzonderheden

  • Vangnetdekking werkmaterieel derden (zoals onderaannemers en verhuurders)
  • Dekkingsvoordelen bij inschakelen riskcontroller

  Vraag een adviesgesprek aan

 • Dek je ontwerprisico's af

  Deze verzekering dekt je ontwerprisico's af en is aanvullend op eventuele andere verzekeringen zoals de AVB- en CAR-verzekering.

  De voordelen op een rij

  • Geen eis materiële schade (bijvoorbeeld niet voldoen aan Bouwbesluit)
  • Dekking voor gevolgschaden zoals evacuatie, tijdelijke huisvesting, bedrijfsschade etc
  • Dekking voor inlooprisico
  • Advies door ontwerpspecialisten

  Bijzonderheden

  • De verzekering is bedoeld voor bedrijven met een aanzienlijke ontwerpomzet
  • Voor het kleinbedrijf zit er in de Bouwend Nederland CAR-verzekering een aanvullende, optionele dekking voor ontwerp- en maatvoeringfouten
  • Je dient rekening te houden met een substantieel eigen risico
  • Deze dekking speelt automatisch en flexibel in op je ontwerprisico's

  Vraag een adviesgesprek aan

 • Brand-, werkmaterieel-, auto- en milieuverzekeringen

  Voorkom aansluitingsproblemen en dubbele dekkingen

  Naast financieel combinatievoordeel helpt dit bouwspecifieke pakket je ook om aansluitingsproblemen en dubbele dekkingen te voorkomen bij algemene risico's.

  De voordelen op een rij

  • Onderscheidende bouwspecifieke dekkingskenmerken en oplossingen
  • Zeer scherpe tarieven
  • Één aanspreekpunt voor al uw schadeverzekeringen
  • Gemak door eenvoudige opzet
  • Dekkingen veel ruimer dan gemiddelde brandverzekeringen (bijv. inductie en wateraccumulatie)

  Bijzonderheden

  • Optimale aansluiting bij Bouwend Nederland B&U Constructieverzekering
  • Geen dubbele dekkingen

  Vraag een adviesgesprek aan

 • Voor zelfstandigen en DGA's

  Met de professionele ondersteuning door Aon ben je verzekerd van een juist advies voor het afdekken van inkomensderving door ziekte of een ongeval.

  Uw voordeel 

  • Kosteloze premie-indicatie
  • 5% korting op het adviestraject
  • 5% korting op de AOV-servicepakketten van Aon
  • Scherpe netto-premiestelling op uw AOV door inkoopkorting van Aon
  • AOV laten doorlopen tot AOW-leeftijd vaak mogelijk
  • Advies op afstand; makkelijk en scheelt u tijd en geld

  Bijzonderheden

  • Advies op afstand kost slechts € 470,25 (inclusief 5% ledenkorting)
  • Het eerste jaar 50% korting op het meest uitgebreide service-abonnement

  Vraag een adviesgesprek aan

 • CAR en AVB voor de Ondernemer Zonder Personeel

  Het OZP Verzekeringspakket is een op de OZP'er afgestemde variant van de Bouwend Nederland B&U Constructie- en Aansprakelijkheidsverzekeringen.

  De voordelen op een rij

  • Uitgebreide bouwspecifieke polisvoorwaarden
  • Verzekerd bedrag aansprakelijkheid € 2.500.000,-
  • Lage eigen risico’s (vanaf € 250,-)
  • Vaste jaarpremie (excl. Assurantiebelasting) Car € 500,- AVB € 400,-
  • Vangnetregeling voor claims van ingehuurde ZZP-ers
  • Speciaal geschreven voor de OZP’er in de bouw
  • Gespecialiseerde ondersteuning
  • 24-uursdekking voor bouwmaterialen en gereedschappen (ook bij diefstal uit auto’s)
  • Optimale aansluiting bij de Bouwend Nederland MKB Pakketpolis voor je overige schadeverzekeringen
  • Geen voor OZP'ers onbelangrijke franje, wel dekking voor echt belangrijke zaken


  Bijzonderheden

  Om van deze mantels gebruik te kunnen maken gelden de volgende criteria:

  • Je hebt geen personeel in dienst
  • Je omzet bedraagt max. € 500.000,- op jaarbasis

  Vraag een adviesgesprek aan

 • Samenwerking met Bouwend Nederland Advies

  DAS en Aon ontwikkelden een maatwerk rechtsbijstandverzekering in combinatie met het specialisme van de juristen van Bouwend Nederland Advies.

  De voordelen op een rij

  • Samenwerking met Bouwend Nederland Advies
  • 10% korting op de basispremie
  • Inclusief complete incassodienstverlening
  • Expertise en zekerheid van DAS
  • Laagdrempelige toegang tot juristen van DAS in jouw regio

  Bijzonderheden

  • Geschillen op het gebied van Bouwrecht worden voor je behandeld door de juristen van Bouwend Nederland Advies

  Vraag een adviesgesprek aan

 • Ontwikkeld voor en door infrabouwers

  Dit unieke verzekeringspakket is toegespitst op de dagelijkse praktijk van infrabouwers met advies en schadebehandeling door infraspecialisten.

  De voordelen op een rij

  • Ruime dekking tegen scherpe premie
  • Ondersteuning door schadebehandelaars met uitgebreide kennis van kabel- en leidingschaden en tijdelijke verkeerssituaties
  • Diverse onderscheidende infra­specifieke dekkingen, die elders meestal zijn uitgesloten of beperkt
  • Standaard dekking voor aanspraken op basis van art. 7:611 BW, inclusief motorrijtuigen (zorgplicht werkgever)
  • Vangnetdekkingen werkmaterieel en voertuigen derden (zoals onderaannemers en verhuurders)
  • Speciaal ontwikkeld voor en door infrabouwers

  Bijzonderheden

  • Voor kabel- en leidingsschadeclaims kun je terecht bij de Bouwend Nederland WIBON Helpdesk

  Vraag een adviesgesprek aan

 • Ondersteuning bij voorkomen en afwikkelen van graafschade

  De nieuwe WIBON (Wet Informatieuitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten) is per 1 juli 2018 gewijzigd. Bouwend Nederland WIBON Helpdesk ondersteunt de leden bij de vertaalslag naar de praktijk en bij schadeclaims in het kader van de WIBON.

  De voordelen op een rij

  • Gratis 1e lijns telefonische ondersteuning
  • 2e lijns ondersteuning bij claims met een beperkte eigen bijdrage
  • Selecteren van principiële zaken, waarbij een procedure moet worden overwogen
  • In een eventueel te voeren procedure in principiële zaken betaalt Bouwend Nederland alle advocaatkosten

  Bijzonderheden

  • Eigen bijdrage 2e-lijns bedraagt € 250,- (€ 100,- indien deelnemer van BNL Inframantel)
  • Vanuit de helpdesk vindt geen reguliere schadebehandeling plaats
  • Hoe graafschade voorkomen? Bekijk de actiepagina graafschade voorkomen van KLO
  • Alle informatie rondom KLIC-WIN en de WIBON wordt aangeboden op www.klicwin.net, om te voorkomen dat je informatie mist.  Vraag een adviesgesprek aan

 • Verzekering bij overlijden of blijvende invaliditeit

  Deze verzekering biedt een 24-uursdekking aan uw medewerker en keert uit in geval van overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval, ter aanvulling op de cao-BTER.

  De voordelen op een rij

  • Verzekerde bedragen conform de cao-ongevallenregeling
  • € 25.000,- bij overlijden
  • € 50.000,- bij blijvende invaliditeit
  • Lage premie van €5,- per persoon per jaar
  • Geen uitsluiting gevaarlijke sporten als amateur
  • Er geldt een minimumpremie van € 100,- per bedrijf / per jaar
  • Deze uitkering is bedoeld voor de opvang van de eerste kosten, maar biedt geen volledige bescherming tegen de risico's die je werknemers lopen

  Bijzonderheden

  • 24-uurs aanvulling op de cao-BTER ongevallenregeling, dus geen dubbele dekking
  • Deze uitkering is bedoeld voor de opvang van de eerste kosten, maar biedt geen volledige bescherming tegen de risico's die je werknemers lopen


  Vraag een adviesgesprek aan

 • Zorgverzekering met arbeidsgerelateerde zorg

  De mantelovereenkomst met Zilveren Kruis kent scherpe premies en uitgebreide voorwaarden voor je medewerkers. Voor jou als werkgever is de arbeidsgerelateerde zorg interessant.

  De voordelen op een rij

  • 5% korting op de basisverzekering
  • 15% korting op de aanvullende verzekeringen
  • 15% korting op tandartsverzekeringen en het Vitaal pakket
  • Kinderen t/m 17 jaar ontvangen gratis het meest uitgebreide aanvullende pakket van de ouders
  • Extra vergoedingen voor werknemers met o.a. dekkingen voor fysio- en ergotherapie, brillen en contactlenzen, leefstijltrainingen en online (zelfhulp)modules bij psychische klachten
  • De Zorgcoach helpt onder andere bij wachtlijstbemiddeling, vragen over en voor mantelzorgers en het vinden van de beste zorgverlener

  Voor de werkgever

  • 25% korting op gezondheidsoplossingen met Present!
  • Gratis toegang tot gezondheidsoplossingen met Present! Light

  Bijzonderheden

  • Geen minimaal aantal deelnemers
  • Keuze uit 3 verschillende basisverzekeringen: Basis Budget, Basis Zeker of Basis Exclusief
  • Jongeren en OZP'ers in de bouw kunnen zich met een eigen collectiviteitsnummer aanmelden
   • OZP polis 207044810
   • jongerenpolis 207082845

  Vraag een adviesgesprek aan

 • Deze verzekering is het eerste uitgebreide en specifiek voor de bouw ontwikkelde cyberproduct in de Nederlandse markt.

  De voordelen op een rij

   • Gunstige polisvoorwaarden
   • Scherpe premiestelling bij adequate limieten
   • Laag eigen risico
   • Langere uitkeringstermijnen dan gebruikelijk
   • Hulp voor, tijdens en na een cyberincident
    • Voor: inzichtelijk maken van de cyberrisico's
    • Tijdens: eerste hulp bij een cyberincident (“cyberbrandweer”) met gespecialiseerde partners
    • Na: sterker maken van de organisatie, onder meer door gedetailleerd rapport en softwareverbetering

  Bijzonderheden

  • Eerste uitgebreide, specifiek voor bouw ontwikkelde cyberproduct in Nederland.
  • Geen eigen risico voor cyberincidentkosten en cyberbrandweerkosten.
  • Dekking voor bedrijfsstilstand, waaronder de vertragingsschade met bijbehorende contractuele kortingsregelingen die typerend zijn voor bouwbedrijven;
  • Eerste hulp crisisdiensten die de taal van MKB-bedrijven spreken  Vraag een adviesgesprek aan

 • Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte verzekerd

  Deze verzekering biedt je de mogelijkheid uw tweejarige loondoorbetalingsverplichting bij ziekte te verzekeren.

  De voordelen op een rij

  • Scherpe tarieven en transparante premietabellen
  • Samenwerking met het Bouwend Nederland Verzuimloket
  • Aanzienlijke korting op het Bouwend Nederland Verzuimloket. Je betaalt slechts € 82,70 per werknemer per jaar
   (Verhaals)rechtsbijstand kosteloos meeverzekerd
  • Tot 7% extra pakketkorting op je premie als je ook de WGA-, de ZW-eigenrisicoverzekering en de Ongevallenverzekering Collectief afsluit
  • € 1.250,- preventiebudget per dreigend zieke werknemer voor BNL Social Support, na goedkeuring De Goudse
  • € 4.000,- re-integratiebudget per ziektegeval bij de Verzuimverzekering Conventioneel in combinatie met arbodienstverlening van ArboDuo
  • 100% vergoeding Bouwend Nederland Social Support

  Bijzonderheden

  • Bij aanvang wordt de premie bepaald op basis van de personeelsomvang, de leeftijden en het gemiddelde verzuim van de voorafgaande 3 jaren
  • Bij de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen heb je de keuze uit een eigenrisicoperiode van 10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen
  • Je kunt bij minimaal 25 werknemers ook kiezen voor de Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld. Informeer bij je adviseur naar de voorwaarden van dit product.
  • Optioneel mee te verzekeren: 24-uurs-ongevallenverzekering, aanvullend op de cao BTER-regeling
  • Ziek- en herstelmeldingen via online omgeving
  • Werkgeverslasten mee te verzekeren tot 43% van het SV-loon

  Vraag een adviesgesprek aan

 • Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte - 12-jaarsoplossing met belangrijke voordelen

  Ben je eigen risicodrager voor de Ziektewet en de WGA? Dan bieden deze verzekeringen je de mogelijkheid je loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor een periode van twaalf jaar te verzekeren.

  De voordelen op een rij

  • 5% premiekorting op het reguliere maatwerktarief ZW- en WGA-eigenrisicoverzekering
  • Samenwerking met het Bouwend Nederland Verzuimloket
  • Tot 7% extra pakketkorting op uw premie als je naast de WGA-, ZW-eigenrisicoverzekering ook de verzuim- of ongevallenverzekering afsluit
  • Budget terug-naar-werk van € 4.000,- per ziektegeval bij de Verzuimverzekering Conventioneel in combinatie met arbodienstverlening van ArboDuo. Als dit wordt gecombineerd met een WGA- eigenrisicoverzekering, dan wordt dit bedrag zelfs € 8.000,-

  Bijzonderheden

  • Heeft je bedrijf niet meer dan 30 werknemers? Dan kun je de WGA-eigenrisicoverzekering alleen afsluiten in combinatie met de verzuim- en ZW-eigenrisicoverzekering.
  • Heeft je bedrijf meer werknemers? Dan kun je de WGA-eigenrisicoverzekering alleen afsluiten als je niet alleen eigenrisicodrager bent voor de WGA, maar ook voor de Ziektewet op het moment dat de verzekering ingaat.

  Vraag een adviesgesprek aan

 • In nauwe samenwerking met Bouwend Nederland zijn er voor jou gunstige tarieven en voorwaarden afgesproken, waardoor het inkomen van jouw werknemers tot minimaal 70% is gegarandeerd en aansluiten op de AOP-regeling BPF Bouw. Hierbij is het ook mogelijk om het inkomen boven de maximum loongrens te verzekeren.

  De voordelen op een rij

  • Speciaal tarief voor Bouwend Nederland leden
  • Aansluiting op het Bouwend Nederland Verzuimloket bij ArboDuo

  Bijzonderheden

  • Alleen de dekking WIA-Bodem keert ook uit als er geen recht is op een WIA-uitkering is, mits de werknemer minstens 65% van zijn resterende verdiencapaciteit benut
  • Werknemer ontvangt een werkbonus van 5% waardoor werken extra loont
  • Premievoordeel vanaf 80% deelname

  Vraag een adviesgesprek aan

 • Aon Personeelsverzekeringen

  Met Aon biedt je jouw medewerkers een uitstekende secundaire arbeidsvoorwaardein de vorm van een aantrekkelijk verzekeringspakket.

  De voordelen op een rij

  • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde zonder extra kosten
  • Aon helpt je met het communiceren van de regeling en minimaliseert het werk voor jou
  • Gepersonaliseerde werkgevers webpagina t.b.v je medewerkers
  • Interessant kennismakingsaanbod voor je medewerkers

  Bijzonderheden

  • Je medewerkers kunnen 24/7 terecht op hun eigen online Mijn-omgeving, waar zij de polissen kunnen bekijken, schade kunnen melden of een premie kunnen berekenen

  Vraag een adviesgesprek aan