Advies in de voorbereidingsfase

Je hebt het contract voor een mooie opdracht binnengehaald en bent druk met de voorbereidingen. Om vertraging in het werk zo veel mogelijk te voorkomen, maak je nu al een inschatting van de risico’s die een tijdige oplevering in de weg kunnen staan. Onze adviseurs helpen je graag om deze risico’s te beheersen en/of te beperken zodat je met vertrouwen aan de slag kunt gaan.

We helpen je met:

  • Risico-inventarisatie bouwplaats
  • Risk Control
  • Advies over garantiestellingen

Onze dienstverlening tijdens deze fase

We staan je graag bij gedurende het gehele bouwproces. Hoe eerder je ons aansluit, hoe beter wij je kunnen helpen je risico’s te beperken en schade te voorkomen.

Voorkom schade met Risk Control

Je kent de schades die grote impact hebben, zoals heischade aan belendende omgeving of asbest bij sloopwerkzaamheden. Maar hoe ga je ermee om wanneer zich schade voordoet? Met Risk Control maak je risico’s inzichtelijk en neem je al vooraf beslissingen over wat je doet wanneer er toch schade ontstaat. Dat geeft rust, zekerheid en het werk wordt minder lang onderbroken.

Je kunt in deze fase bij ons terecht voor:

  • Risk Control
  • Advies over het verhalen van brandschade
  • Handige adviesteksten voor het contracteren van onderaannemers (bijv. voor sloop- en asbestwerkzaamheden)

Kwaliteit van bouwterrein

Wat is de kwaliteit van het bouwterrein waar je aan het werk gaat? Hier wil je vooraf duidelijkheid over hebben. Want opdrachtgevers en netbeheerders hebben ook hun verantwoordelijkheden in deze fase. Liggen er kabels en leidingen in de grond waar je rekening mee moet houden bij graafwerkzaamheden? Of loop je het risico op milieuschade?

We ondersteunen je graag met de volgende diensten:

  • Ondersteuning bij plan van aanpak over de ondergrond
  • Begeleiden van bouwplaatsinspectie
  • Advies over kabels- en leidingenonderzoek (en de WIBON)

Bekijk ook onze dienstverlening tijdens andere fases