Advies in de opleveringsfase

Wanneer het werk opgeleverd is, zijn er nog steeds zaken die je moet regelen. Wellicht heb je een meerjarig onderhoudscontract afgesloten bij het werk dat je hebt opgeleverd. Of er gelden garanties op het opgeleverde werk. Om het werk zo goed mogelijk af te ronden, helpen wij je ook in deze fase graag met al je mogelijke vragen.

We helpen je met:

  • Inzicht in risico’s tijdens meerjarig onderhoud
  • Advies over garanties en garantieverzekeringen
  • Verzekeringsadvies CAR en AVB

Meerjarig Onderhoud

Ook na het werk kan schade ontstaan waarvoor je aansprakelijk bent. Tijdens de verzekerde onderhoudstermijn kun je rekenen op de dekking van je constructieverzekering. Het is goed vooraf inzichtelijk te hebben wat er gebeurt met schades nadat deze onderhoudstermijn is verstreken. In hoeverre ben je dan nog verantwoordelijk vanuit de plichten van je onderhoudscontract? En kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering?

We adviseren je in deze fase graag over:

  • Afbakening van verantwoordelijkheid voor inspectie of onderhoud
  • Beperken van aansprakelijkheid in geval van advies
  • Aansluiting zoeken bij dekking AVB/CAR

Garanties

In een aannemingsovereenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing, zoals de AVA en de UAV. Hierin is contractueel vastgelegd in hoeverre je aansprakelijk bent voor (het herstellen van) gebreken, meestal in afwijking van wat er wettelijk is vastgelegd. De meeste huizen worden gebouwd met het modelcontract koop-/aannemingsovereenkomst onder garantie van bijv. SWK, Woningborg of Bouwgarant. Wat gebeurt er wanneer de garantieverstrekker de garantie niet nakomt? Of als er onduidelijkheid ontstaat over de grenzen van garanties en het cumulatierisico van garanties.

Je kunt bij ons terecht voor advies over:

  • Verplichte opname van een garantieverzekering
  • De grenzen van de garanties

Bekijk ook onze dienstverlening tijdens andere fases