Advies in de contractfase

Voordat je een opdracht aanneemt, maak je de afweging over de risico’s die het werk met zich meebrengt. Hoeveel risico wil en kun je zelf dragen? En welke risico’s dek je af met een verzekering? Maar er zijn meer manieren om schade te voorkomen en de financiële gevolgen ervan te beperken. Onze adviseurs ondersteunen je graag tijdens het gehele acquisitietraject. Zo zorgen we er samen voor dat je goed geïnformeerd je handtekening zet.

We helpen je met:

 • Volledige acquisitie-ondersteuning
 • Maximeren en overdragen aansprakelijkheid
 • Preventieadvies en verzekeringscheck

Onze dienstverlening tijdens deze fase

We staan je graag bij gedurende het gehele bouwproces. Hoe eerder je ons aansluit, hoe beter wij je kunnen helpen je risico’s te beperken en schade te voorkomen.

Besteksbeoordeling

Voordat je de handtekening op papier zet, bestudeer je het bestek en de tekeningen. Je ziet met welke risico’s je rekening moet houden. De verzekeringsparagraaf geeft je informatie over de verzekeringseisen van jouw opdrachtgever.

We helpen je graag te voldoen aan de gestelde eisen in het bestek:

 • Beoordeling verzekeringsparagraaf in het bestek
 • Bespreken verzekeringseisen met opdrachtgever en verzekeraar
 • Verzekerbare risico's verzekeren

Ontwerp en contractmodellen

De verantwoordelijkheid voor het ontwerp ligt steeds vaker bij de uitvoerende aannemer. Dus ook de risico’s die hiermee verbonden zijn. Wie waarvoor aansprakelijk is, hangt voor een groot deel af van het contractmodel dat van toepassing is. Onze adviseurs helpen je graag vooraf je risico’s te beoordelen en te voorkomen. We zorgen dat je risico’s vooraf duidelijk zijn, verzekerd of niet.

We ondersteunen je graag met:

 • Beoordeling van het ontwerprisico
 • Verleggen van het risico naar de externe adviseur en maximeren van je aansprakelijkheid
 • Afsluiten van een ontwerpverzekering
 • Onderaannemerscontracten (aansprakelijkheidsrisico)

Bekijk de verschillende modelcontracten »

Ga naar Adviesteksten voor hoofdaannemers »

Ketenafhankelijkheid

De afhankelijkheid in de bouwketen wordt steeds groter. Het wordt bij schade daarom steeds lastiger om te bepalen waar het fout is gegaan en bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer het werk niet op tijd kan worden opgeleverd? Zijn er boeteclausules van toepassing? Wie is er aansprakelijk voor de kosten?

We adviseren je graag in deze fase al over de volgende onderwerpen:

 • Maximering aansprakelijkheid (bijvoorbeeld tot verzekerde som AVB)
 • Verzekeringscheck voordat je een contract tekent
 • Afspraken maken over beveiliging van het pand en terrein

Bekijk ook onze dienstverlening tijdens andere fases

Voorbereidingsfase

Dit doen wij voor jou »

Opleveringsfase

Dit doen wij voor jou »