Ziek in de bouw, wat kost dat?

Een zieke werknemer komt nooit goed uit. Want het werk moet doorgaan. Behalve praktische problemen zijn er ook kosten. Maar over hoeveel geld hebben we het dan eigenlijk? 

Fysiek zwaar werk, een bovengemiddeld grote kans op ongevallen, werkdruk vanwege krapte op de arbeidsmarkt, arbeid in weer en wind…. de kans dat een werknemer in de bouw uitvalt is altijd aanwezig. Als ondernemer heb je dan al snel een probleem. Vind maar eens een goede vervanger… Om over de kosten nog maar te zwijgen. En daarbij, het gaat niet alleen over voor de hand liggende zaken zoals loondoorbetaling en vervanging, maar vaak ook nog eens om omzetverlies en de kosten van re-integratie. 

Onderzoek

Uit onderzoek van het EIB blijkt dat ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid de bouw jaarlijks 1,9 miljard euro kosten. Dat bedrag bestaat niet alleen loonkosten van de uitvallende werknemer, maar ook bijvoorbeeld ook uit productieverlies (30%). 

Het goede nieuws is dat onder bouwplaatsmedewerkers het verzuim over de jaren 2015 – 2018 sterk is afgenomen. Minder goed is de stijging bij het UTA-personeel. Al met praten we over een gemiddeld verzuim van 4,8% in 2019. Kleine bedrijven scoren gemiddeld 8%, waar de grote bedrijven 4% vermelden. De financiering doen grote bedrijven over het algemeen vanuit eigen middelen, de kleine bedrijven hebben daarvoor veelal een verzuimverzekering afgesloten. Het gevolg voor beide partijen laat zich raden: hoge kosten die zich in de kostprijs van bouwprojecten laten vertalen. 

De invloed van corona

Onmiskenbaar heeft ook corona invloed. In 2020 zien we een hoger aantal verzuimmeldingen en lijkt de verzuimduur af te nemen (het aantal verzuimdagen gedeeld door de vele meldingen leidt tot een lagere verzuimduur), maar eerlijk is eerlijk: zo kan iedereen zich rijk rekenen! Zowel werkgevers als inkomensverzekeraars hebben hogere kosten als gevolg van corona. Naast dat we zien dat werknemers ziek worden, wordt ook de duur van de re-integratie langer. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat reguliere behandelingen en re-integratieactiviteiten moesten worden uitgesteld.

Loondoorbetaling
Meldt je werknemer zich ziek? Dan ben je als werkgever wettelijk verplicht gedurende twee jaar ziekte het loon door te betalen. Zo is er in de cao van Bouw & Infra voor het eerste jaar 100% afgesproken en voor het tweede jaar 70%, met aanvulling tot 100% bij succesvolle re-integratie. 

Vervanging
Om te voorkomen dat het werk vertraging oploopt of zelfs stil komt te liggen, kun je een vervanger inhuren (een zzp’er of een uitzendkracht). De kosten lopen uiteen, maar je bent dan al snel zo’n 30% meer kwijt dan het salaris van je zieke werknemer. 

Omzetverlies
Daarnaast is er vaak ook omzetverlies, óók als je er snel in slaagt een vervanger te vinden. Want die moet worden ingewerkt en is dus niet meteen volledig productief. Bovendien kost dat tijd van degene die hem moet inwerken. En ook jij bent tijd kwijt, voor het regelen van vervanging en de begeleiding van de tijdelijke kracht. 

Re-integratie
De wet is er duidelijk over: jij bent er als werkgever medeverantwoordelijk voor een snelle re-integratie van je zieke werknemer. Daarbij heb je maken met verplichtingen. Binnen zes weken moet je bijvoorbeeld een plan van aanpak maken. Denk ook aan verzuimbegeleiding, die vaak wordt uitgevoerd door een arbodienst. Kortom, je moet aantoonbaar werk maken van de re-integratie. En daar hangt een prijskaartje aan. 

Voorbeeld
Hoe hoog je totale kosten zijn, hangt af van allerlei omstandigheden en factoren. Bijvoorbeeld van de duur van het verzuim en het salaris van de zieke werknemer. Een indicatie is echter wel te geven. Laten we als voorbeeld uitgaan van een bouwplaatsmedewerker met een maandsalaris van € 2.500,- die drie maanden uit de running is. Het lukt je om een tijdelijke vervanger te vinden, maar het duurt wel even voordat die net zo snel en foutloos werkt als je geroutineerde kracht.
 

  • Loondoorbetaling (100%) € 7.500,-
  • Loonheffingen € 1.850,-

Totale loonkosten                                       € 9.350,-

  • Vervanging € 9.000,-
  • Omzetverlies € 1.500,-
  • Verzuimbegeleiding en re-integratie €    300,-

Totale extra kosten                                     € 10.800,-

Dit is maar een voorbeeld. Wil je precies weten wat voor jou de kosten zijn? Gebruik dan de rekentool van TNO en CBS op verzuimkosten.nl. 

Preventie en kostenbeheersing
Zoals je ziet gaat het om een aanzienlijk bedrag. Gelukkig zijn er mogelijkheden om het risico te beperken. In de eerste plaats is het belangrijk dat je zorgt voor een veilige werkomgeving, duidelijke veiligheidsinstructies en adequate preventiemaatregelen. Daarnaast maak je de kans op ziekmeldingen kleiner als je de betrokkenheid van je mensen vergroot door naar hen te luisteren, ze mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen en te laten merken dat je hen waardeert. En dan gaat het over meer dan het salaris en een jaarlijks uitje, maar bijvoorbeeld ook over het geven van complimenten. Tenslotte kun je voor de kosten van de loondoorbetaling een verzuimverzekering afsluiten, desgewenst inclusief ondersteuning om je mensen gezond aan het werk te houden (preventie) en om hen snel te laten terugkeren naar werk (re-integratie). 

Voordelen lidmaatschap Koninklijke Bouwend Nederland
Zieke medewerkers brengen kosten met zich mee. Dat is onvermijdelijk. Maar je kunt die kosten beperken. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van een speciale mantelovereenkomst die Koninklijke Bouwend Nederland heeft afgesloten met De Goudse Verzekeringen en Nationale Nederlanden. Zo kun je een verzuimverzekering afsluiten tegen een speciaal tarief. Daarbij kun je via de mantels een gunstig contract afsluiten met ArboDuo, de grootste arbodienstverlener voor de bouw. Dan krijg je ondersteunende dienstverlening om verzuim te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld inzet en vergoeding van Social Support van Koninklijke Bouwend Nederland, met een maximum van € 1.250,- per dreigend zieke werknemer en een budget van € 4.000,- per zieke werknemer voor re-integratie.

Bij een verzuimverzekering kun je ervoor kiezen om naast de verplichte loondoorbetaling ook werkgeverslasten te verzekeren. Werkgeverslasten zijn bijvoorbeeld de werkgeverspremies voor de wettelijke werknemersverzekeringen en de premie zorgverzekeringswet. Ook is er een speciaal tarief voor een collectieve ongevallenverzekering, een Ziektewet-eigenrisicoverzekering en een WGA-eigenrisicoverzekering. Daarnaast profiteer jij bij meerdere verzekeringen van pakketkorting. Ga voor meer informatie naar de ledenvoordeelpagina’s van Koninklijke Bouwend Nederland. 

Tot slot

Een verzekering dekt incidentele lasten die je als werkgever niet kunt dragen. Het is geen goedkoper alternatief om de reguliere verzuimkosten goedkoop in te kopen. Laat je daarom goed informeren en betrek preventie in het gesprek. Onze sector heeft veel middelen om in te zetten. De combinatie van de verzekering met de preventieve activiteiten bieden op de langere termijn het meeste voordeel. 

Wil je hierover met Bouwend Nederland Verzekeringen van gedachten wisselen? Mail dan naar bnlverzekeringen@aon.nl of bel naar 088-3434735. 

Tip

Werknemers die elkaar durven aan te spreken op (on)veilig gedrag, helpen gevaarlijke situaties en daarmee ongevallen voorkomen. Dit heeft een direct positief effect op het verzuim en de verzuimkosten.