Water- en vochtschade belangrijke schadeoorzaak in de bouw

Samen met een aantal onafhankelijke expertisebureaus heeft Bouwend Nederland Verzekeringen de meest voorkomende schadeoorzaken in de bouw in kaart gebracht, gemeld op de CAR of AVB-verzekeringen. De CAR-polis dekt in beginsel de schades af die het bouwproject zelf betreffen. De AVB-verzekering dekt aansprakelijkheidsschades af die tijdens de bouwwerkzaamheden ontstaan bij derden.

Kwart van alle schades is water- of vochtschade

Bij grofweg een kwart van de bouwschades is er sprake van water- of vochtschade. Voorbeelden zijn het niet tijdig afsluiten van waterleidingen of het niet goed afdekken van daken tijdens de bouwwerkzaamheden. Een van de betrokken expertisebureaus meldt dat zij ook vochtschaden aan prefab HSB-elementen behandelen, waar het om schadebedragen gaat van meer dan € 100.000. Hoewel dit soort schades niet vaak voorkomt, gaat het om aanzienlijke schadebedragen. De betrokken HSB-platen zijn vaak al tijdens de bouwperiode vochtig geworden doordat ze niet goed zijn opgeslagen of afgedekt. Nadat de bouw is afgerond ontstaat er daardoor in het opgeleverde gebouw schimmelschade.

Welke vormen van waterschade komen het vaakst voor?

 1. Nat worden van het werk en/of bestaande eigendommen door openingen in daken en gevels of door (nog) niet (goed) afgewerkte daken en gevels.
 2. Lekkages uit onder druk staande systemen (drinkwater, verwarming en sprinklers), onder andere veroorzaakt door vandalisme.
 3. Lekkages door niet of provisorisch aangesloten hemelwaterafvoeren.
 4. Nat worden van materialen door ontoereikende opslag, waaronder ook valt het onderlopen van (door de aannemer gerealiseerde) kelders die tijdens de bouw vaak gebruikt worden voor opslag.
 5. Nat worden van het werk en/of bestaande eigendommen door gescheurde leidingen door vorst.

Onzorgvuldigheid vaak de oorzaak

De kosten door water- en vochtschade lopen ieder jaar weer fors op. Dit heeft tot gevolg dat de schadelast voor verzekeraars toeneemt wat uiteindelijk weer terug te zien is in de premie. Ook zijn bedrijven veel geld kwijt aan de niet-verzekerde kosten, zoals de extra kosten door vertraging, contractuele boetes en het eigen risico. In veel gevallen is dit onnodig omdat al deze vormen van waterschade vaak prima te voorkomen zijn. Een zeer groot deel van de schades in de bouw wordt helaas veroorzaakt door foutief of onzorgvuldig handelen van medewerkers en personeel van onderaannemers. Menselijke fouten spelen bij schades in de bouw dus een zeer prominente rol.

Preventieve maatregelen ter voorkoming van bovengenoemde schaden

Er zijn diverse preventieve maatregelen die waterschaden kunnen voorkomen of op zijn minst verminderen:

 1. Openingen in daken en gevels en daken en/of gevels die nog niet voorzien zijn van hun definitieve waterkerende constructie moeten worden afgedekt, bijvoorbeeld met dekzeilen.

 2. Zorg ervoor dat drinkwaterleidingen, verwarmingsleidingen en sprinklers bij voorkeur droog zijn of in elk geval niet onder druk staan, tenzij de installaties worden getest of ten behoeve van de voortgang van de bouw noodzakelijk in gebruik moeten zijn. In dat laatste geval hoort elke dag bij het verlaten van de bouwplaats de druk van de leidingen gehaald te worden door de hoofdkranen te sluiten en op slot te zetten, zodat vandalen deze niet open kunnen zetten. Leidingen en koppelingen dienen van hetzelfde merk te zijn om aansluitingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.

 3. Zodra een hemelwaterafvoer wordt aangelegd, zorg ervoor dat ook de afvoer dusdanig wordt geregeld dat geen water in het bouwwerk terecht kan komen. Hiermee doelen wij op het direct aansluiten op een afvoer of (tijdelijk) tot ruim buiten het werk afvoeren.

 4. Sla vochtgevoelige materialen bij voorkeur op in containers of andere onderkomens die de materialen tegen weersinvloeden beschermen. Dit voorkomt tevens schade door diefstal en/of vandalisme.

 5. Voorzie kelders al tijdens de bouw van (tijdelijke) pompen met voldoende capaciteit om de kelder droog te houden. Houd er rekening mee dat bij uitval of storing van die pompen een reservepomp het werk over kan nemen. 

 6. Om schade door vorst te voorkomen dienen leidingen die niet in gebruik zijn (ook die van bijvoorbeeld airco’s) geheel droog te worden gezet (uitblazen). Als een leiding in gebruik moet blijven, dan hoort deze afdoende tegen vorst te worden beschermd.

Tip van Bouwend Nederland
Gebruik de weersverwachtingen van het uitgebreide bouwweer op de website van Bouwend Nederland voor de neerslagverwachtingen op je project om werkzaamheden te verzetten of voorzorgsmaatregelen te nemen.

Blijf winstgevend door schade te voorkomen en te beperken

Het voorkomen van schade is essentieel voor de winstgevendheid van jouw bouwbedrijf. CAR- en AVB-verzekeringen dekken namelijk niet alle kosten die een bouwschade veroorzaken. Door onze jarenlange ervaring heeft Bouwend Nederland Verzekeringen veel inzicht in schade oorzaken en de effecten van preventie. Wil je meer weten over het voorkomen van schades of over de verzekeringsmantels van Bouwend Nederland Verzekeringen? De adviseurs van Bouwend Nederland Verzekeringen helpen je graag. Plan direct een gratis een vrijblijvende afspraak.