'Snel schakelen en begrip voor de uitdagingen binnen de grond-, weg- en waterbouw'

Leden over de samenwerking met verzekeringsmakelaar Aon

GWW-specialisten Oosterhof Holman en Ploegam opereren dagelijks in een omgeving waar schade niet gemakkelijk valt te voorkomen. Tegelijkertijd is projectstilstand onacceptabel. Dan is het goed om een verzekeringspartner te hebben die het bedrijf kent, die meedenkt om schade te voorkomen, maar ook handelt op het moment dat er toch schade ontstaat.

Oosterhof Holman en Ploegam werken sinds jaren naar volle tevredenheid met verzekeringspartner Aon, tevens uitvoerder van Bouwend Nederland Verzekeringen.

Oosterhof Holman

“Typisch in ons werk is dat er pas van een echt veilige omgeving sprake is als wij de klus geklaard hebben. Tot dat moment blijft de kans op schade navenant”

Wie: Roland Koopman
Bedrijf: Oosterhof Holman

Roland is als administratief medewerker verantwoordelijk voor de verzekeringen, het behandelen van schademeldingen en het beperken van schades. Voor deze zaken (en meer) heeft hij regelmatig contact met verzekeringspartner Aon.

Oosterhof Holman is gespecialiseerd in grond-, weg- en waterbouw en groenvoorziening. Het bedrijf heeft een eigen ingenieursbureau en loopt voorop in milieutechniek en verduurzaming. Oosterhof Holman heeft verschillende vestigingen. Het hoofdkantoor is in Grijpskerk (Groningen). Bij het bedrijf werken ongeveer 370 medewerkers.roland-quote

Snel kunnen schakelen telt voor ons

Oosterhof Holman voelt zich in zijn element als het met grond en water bezig is. Het bedrijf heeft met regelmaat te maken met kabel- en leidingschade, maar ook schades aan omliggende woningen komen voor. “Samen met Aon zoeken we dan naar een causaal verband tussen scheuren in bestaande woningen en ons werk”, zegt Roland. “Soms is dat er, en soms ook niet. Snel kunnen schakelen met een verzekeringsadviseur die onze belangen in het oog houdt, telt voor ons. Het zijn niet de zwart-witte, maar juist de grijze gebieden die het contact met Aon waardevol maken. Dat zijn de situaties waar je samen snel wilt uitkomen.”

Partnerschap met Aon

“Wij zijn op de eerste plaats een integer bedrijf. Dat moet wel, in ons werk. Maken wij op een bepaald moment schade, dan nemen wij daarvoor de verantwoordelijkheid. Maar wij zijn ook kritisch als het moet. Wij zien soms dat derden integriteit een stuk minder serieus nemen dan wij. Bijvoorbeeld bij een uit veiligheidsoverwegingen aangebrachte wegomleiding, die men negeert. Gaat het dan fout, dan gaan wij het gesprek over de aansprakelijkheid aan, met Aon erbij. Je probeert er samen uit te komen en lessen te leren voor de toekomst. Hier hebben wij een goede partner gevonden in Aon.”

Ploegam

“Ploegam is volop in ontwikkeling, op een manier die past bij een familiebedrijf: met aandacht voor de mensen en niet te formeel. Het typeert ook de samenwerking met Aon. Die is professioneel en persoonlijk”   

Wie: Mirelle van den Brand
Bedrijf: Ploegam

Mirelle is als verzekeringsspecialist verantwoordelijk voor het verzekeringsbeleid bij Ploegam. Ze houdt zich bezig met het afdekken van risico’s, het behandelen van schades, proactief beperken van schades en het analyseren van verzekeringsoffertes. Voor deze zaken (en meer) heeft zij regelmatig contact met verzekeringspartner Aon.

Duurzaam door heel Nederland

Het familiebedrijf Ploegam werkt aan innovatieve projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw en transport. Op een duurzame manier maken ze Nederland veiliger en mooier. Ze verzwaren dijken, bouwen bruggen, verplaatsen de loop van een rivier en leggen wegen aan. Vanuit verschillende vestigingen in Nederland werken ze door heel het land. Het hoofdkantoor is in Oss (Noord-Brabant). Bij het bedrijf werken ongeveer 220 medewerkers.

Verschillende oorzaken schades

mirelle-quoteDe medewerkers van Ploegam werken vooral met eigen materieel. Veilig werken heeft de hoogste prioriteit. Toch komt schade met regelmaat voor. Het gaat dan zowel om schades aan materieel, kabels en leidingen, als schades veroorzaakt door externe oorzaken als diefstal, vandalisme en weer.

“Schade aan kabels of leidingen komt regelmatig voor. Je kunt ze in wijken weliswaar in kaart brengen, maar het probleem is dat er erg veel liggen. Bovendien staan ze vaak niet helemaal juist aangegeven. Je kunt de graafwerkzaamheden nog zo goed voorbereiden, je kunt schade niet uitsluiten. Daarnaast hebben we een groot machine- en wagenpark. Onze mensen zijn veel onderweg en schades zijn onvermijdelijk. Tot verdriet van onze mensen; zij balen zelf het hardst als er iets kapotgaat.”

Preventie is belangrijk

Ploegam zoekt altijd naar hoe het beter kan. “Bij ons staat veilig werken hoog op de agenda”, zegt Mirelle. “Er is volop wet- en regelgeving, maar onze mensen doen er zelf ook alles aan om veilig en schadevrij te blijven. Ik ondersteun ze daarbij door samen met Aon preventiemogelijkheden in kaart te brengen. Is er dan eenmaal toch schade, dan zijn de lijntjes met Aon kort. Zij begrijpen dat wij zo snel mogelijk en zonder stilstand dóór moeten. Daar hangt voor ons veel van af, en dat weet Aon.”

Meer weten over Bouwend Nederland Verzekeringen

Beide lidbedrijven maken gebruik van het Bouwend Nederland Infraverzekeringspakket. Een uniek op de Infra toegespitst pakket aan verzekeringen dat uitsluitend beschikbaar is voor leden van Bouwend Nederland.

Wil je meer informatie over de verschillende verzekeringen die wij aanbieden?

Neem dan contact op met de adviseurs van Bouwend Nederland Verzekeringen per e-mail via bnlverzekeringen@aon.nl of bel naar 088 - 3 434 735.