Prinsjesdag 2020

De veranderingen die Prinsjesdag brengt voor jouw zorgverzekering

Jaarlijks wordt er op Prinsjesdag een aantal belangrijke zaken rondom de zorgverzekering en zorgverzekeringswet bekendgemaakt. Zoals de hoogte van het verplichte eigen risico en de uitbreidingen of beperkingen van het zorgverzekeringspakket. Daarnaast heeft het ministerie van VWS een gemiddelde nominale premie berekend en wordt de hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage gepubliceerd. Weer volop nieuws dus, dat betrekking heeft op jouw collectieve zorgverzekering via Bouwend Nederland.

Eigen risico blijft gelijk

Het verplichte eigen risico blijft ook in 2021 ongewijzigd. Gedurende deze kabinetsperiode, dus in principe tot en met verkiezingsjaar 2021, is het verplichte eigen risico bevroren op €385 per jaar. Wel is het zo dat de zorgkosten nog ieder jaar stijgen. Deze stijging kan niet gecompenseerd worden met een stijging van het eigen risico. Daarom moet dit betaald worden uit de inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage en de zorgpremie van de verzekerde.

Stijging zorgpremie van de werknemer

Het ministerie van VWS verwacht dat de premie in 2021 met € 52 op jaarbasis zal stijgen. Dit is dus iets meer dan € 4 per maand. Dit is geen verrassing, maar er werd uitgegaan van een hogere stijging als gevolg van de coronacrisis. Deze verhoging van de premie is nodig omdat de zorgkosten nog steeds toenemen en omdat er dekkingsonderdelen aan de basisverzekering worden toegevoegd.

Daarnaast speelt ook de aanhoudende onzekerheid rond de coronacrisis een belangrijke rol. In 2020 is er niet alleen veel meer geld uitgegeven aan kosten voor de intensive care, maar ook aan de continuïteitsregeling; om zorgaanbieders goed draaiende te houden. Aan de andere kant heeft de reguliere zorg voor een groot deel stilgelegen. Ook is per 18 juli 2020 de dekking van de basisverzekering tijdelijk uitgebreid met paramedische herstelzorg voor coronapatiënten.

Tenslotte is nog onzeker of we te maken krijgen met een tweede golf coronabesmettingen. Het is dan ook erg lastig in te schatten wat de gevolgen van corona op de langere termijn zijn. Een ander belangrijk component waar zorgverzekeraars rekening mee houden is de ontwikkeling van de korting op de collectiviteiten. Martin Nuninga, Broking Director bij Aon stelt: “Aon ziet op dit moment dat zorgverzekeraars de kortingen veelal gelijk houden, maar hierbij wel steeds meer kijken naar maatwerkafspraken en zorgconsumptie binnen de collectiviteit”.

De overheid maakt een inschatting van de zorgpremie per 2021, maar uiteindelijk zijn het de individuele zorgverzekeraars zelf die de hoogte van de zorgpremie vaststellen. De uiteindelijke premiestijging zal op 12 november helder zijn, dit is de uiterlijke datum waarop alle zorgverzekeraars de premie moeten publiceren. Op deze datum zal ook de premie van de Bouwend Nederland Zorgverzekering bekend gemaakt worden, de maatwerkoplossing voor mensen die werkzaam zijn in de bouwsector.

Collectiviteitskorting blijft in 2021 gehandhaafd

In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat zorgverzekeraars collectiviteitskorting mogen geven aan werkgevers. Het oorspronkelijke idee achter zorgcollectiviteiten is dat ze, conform de Zorgverzekeringswet, zouden moeten leiden tot een besparing op zorgkosten.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van collectiviteiten. Belangrijk en positief is, dat uit dat onderzoek blijkt dat er inmiddels bij maar liefst 89% van de onderzochte collectiviteiten sprake is van aanvullende, inhoudelijke afspraken. Bij een eerder onderzoek, in 2016, was dat slechts 20%. Dit geeft aan dat steeds meer werkgevers en zorgverzekeraars de waarde inzien van een zorgcollectiviteit die zorginhoudelijk is geladen. Voor de Bouwend Nederland Zorgverzekering is dit al in een eerder stadium gebeurd. Dit betekent dat jouw medewerkers gebruik kunnen maken van aanvullende afspraken die bijdragen aan hun vitaliteit.

In 2021 blijft de collectiviteitskorting, net als in 2020 op 5% voor de basisverzekering, voor aanvullende pakketten loopt de korting op tot 15%. Werkgevers doen er verstandig aan te onderzoeken wat de zorgverzekering voor extra bijdrage kan leveren ten aanzien van vitaliteit. Het gaat niet alleen om de korting die verzekeraars bieden, maar juist ook om bijdragen in vitaliteit en gezondheidsprogramma’s.

Inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage stijgt

Voor het afgelopen zorgseizoen 2020 had het ministerie van VWS de nominale premie te hoog ingeschat: zorgverzekeraars hebben de premie toen lager vastgesteld dan VWS verwachtte.

Voor 2021 heeft het ministerie van VWS het percentage van de inkomensafhankelijke bijdrage hoger vastgesteld dan voor 2020. Dit heeft te maken met de zorgkosten die gemaakt zijn rondom de coronacrisis en de onzekerheid in de nabije toekomst. Het percentage stijgt van 6,70% in 2020 naar 7,00% in 2021. Dit betekent dat werkgevers in 2021 een hoger percentage inkomensafhankelijke bijdrage gaan betalen over het loon van de werknemers dan in 2020 het geval is. 

Het belang van een zorgcollectiviteit 

Mocht de collectiviteitskorting in de toekomst worden afgeschaft, dan wordt het prijsverschil tussen verschillende basisverzekeringen kleiner. Gelukkig hebben zorgcollectiviteiten meer te bieden. Met een recent uitgevoerde survey onder zorgverzekerden heeft Aon in kaart gebracht wat een zorgcollectiviteit aantrekkelijk voor werknemers maakt. Een premiekorting bleek belangrijk, maar de wens naar aanvullende pakketten, zoals fysiotherapie en tandverzekering, bleek ook sterk bepalend voor de eind keuze. Maar ook de aansluiting bij de cao speelt een belangrijke factor, in de Bouwend Nederland-mantel geeft dat de mogelijkheid op €17,50 per maand extra vergoeding. Daarnaast wordt aanvullende dienstverlening belangrijk gevonden, zoals wachtlijstbemiddeling, de inzet van zorgcoaches en een overzichtelijke online omgeving om zorgzaken te regelen.

Juist als de prijsverschillen kleiner worden, zal de eindklant/werknemer ook naar andere aspecten gaan kijken. Met de Bouwend Nederland Zorgverzekering bied je als werkgever een zorgverzekering voor jouw medewerkers die meer is dan alleen een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde, maar ook écht meerwaarde biedt.

Ledenvoordeel

Bekijk de voordelen van de Bouwend Nederland Zorgverzekering op onze verzekeringswebsite of neem voor vragen contact op met je vaste adviseur. 

Lees meer over de zorgverzekering