Optionele calamiteitendekking op aansprakelijkheidsverzekering

Extra zekerheid bij onvoorziene gebeurtenissen

Een calamiteit in de omgeving van de bouwplaats kan grote invloed hebben op de bedrijfscontinuïteit, het imago en de bedrijfsvoering. Denk daarbij aan een explosie, instorting, brand, ongevallen of plotselinge milieuvervuiling op of rondom de bouwplaats. Wanneer dit soort plotselinge en onvoorziene omstandigheden plaatsvinden, kan dit leiden tot regionale of nationale media-aandacht.

Aanleiding

Bij meerdere incidenten in de afgelopen jaren met grote media aandacht ontstond de behoefte voor vergoeding van advieskosten en hulp in natura door iemand die je komt helpen met wat je op het moment van de crisis nodig hebt. Om in die behoefte te voorzien is deze optionele calamiteitendekking ontwikkeld.

De calamiteitendekking biedt een oplossing d.m.v. professionele ondersteuning, door een zeer ervaren calamiteitenteam, die helpt bij een ongekende situatie voor jouw bedrijf. De calamiteitendekking is een aanvullende, optionele dekking die je kunt bijverzekeren op de Bouwend Nederland B&U aansprakelijkheidsverzekering.

Voor welke kosten biedt de verzekering dekking?

  • juridisch advies (voor zover niet verzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering);
  • interne en externe communicatie door ervaringsdeskundigen;
  • crisisconsultancy/crisismanagement;
  • maatschappelijke/psychologische begeleiding met een acuut karakter;
  • evacuatie en noodopvang;
  • het opstellen, presenteren en/of verhalen van een eventuele claim.

Tot welk bedrag biedt de verzekering dekking?

Het verzekerd bedrag voor deze dekking bedraagt € 250.000,- per calamiteit (maximaal € 500.000,- per verzekeringsjaar).

Professionele begeleiding COT

Een belangrijk onderdeel van deze dekking is de professionele crisisbegeleiding van het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Het COT overlegt samen met jou welke partijen moeten worden ingeschakeld om de invloed van de calamiteit op de continuïteit, het imago en de bedrijfsvoering zo veel mogelijk te beperken. Door hun brede ervaring met crisissituaties zijn ze in staat om je 24/7 bij te staan bij alle aspecten van een crisis.

Zelf voorbereiden op een calamiteit

Van ondernemers die deze bijzondere dekking willen, mag wel worden verwacht dat zij zich enigszins op calamiteiten voorbereiden Hiervoor is een laagdrempelige e-learningmodule van het COT ontwikkeld.

Gratis adviesgesprek

Wil je meer weten over de calamiteitendekking in de Bouwend Nederland B&U aansprakelijkheidsverzekering en het afdekken van aansprakelijkheidsrisico’s? De adviseurs van Aon helpen je graag. Plan direct een gratis en vrijblijvende afspraak.