Model bouwteamovereenkomst 2021: Wat betekent het nieuwe model voor de aansprakelijkheid van jouw bouwbedrijf?

Na dertig jaar is het Model Bouwteamovereenkomst 1992 vervangen. Het nieuwe model was hard nodig mede door het in toenemende mate opdragen van ontwerpwerkzaamheden aan de aannemer. Wat betekent dit voor de ontwerpaansprakelijkheid van de aannemer?

Voordelen van een bouwteamovereenkomst

Een bouwteamovereenkomst biedt voordelen voor zowel de aannemer als de opdrachtgever:

  • In de ontwerpfase brengt de aannemer specifieke ervaring en deskundigheid in over de kosten, kwaliteit en efficiency van het bouwplan.
  • Samenwerking tussen alle betrokken partijen zorgt voor een optimale prijs en kwaliteit.
  • De aannemer kan bij het ontwerp direct meedenken over oplossingen in de uitvoeringsfase.
  • De aannemer heeft grotere kans om bij uitvoering van het bouwproject betrokken te worden door kennis van het project en mogelijkheid als eerste en enige een prijsaanbieding te doen.

Ontwerp en aansprakelijkheid

Het Model 1992 gaat ervan uit dat het bouwteam resulteert in een volledig uitgewerkt ontwerp. Aan de hand daarvan voert de aannemer bij de eventuele vervolgopdracht de werkzaamheden uit. Tegenwoordig komt het echter steeds vaker voor dat opdrachtgevers de opdracht aan het bouwteam beperken tot het bereiken van een bepaalde fase van het ontwerp. Vervolgens werkt de aannemer in het kader van de eventuele vervolgopdracht – in de uitvoeringsfase – het ontwerp uit en vinden op basis daarvan de werkzaamheden plaats.

Hoe ziet het model Bouwteamovereenkomst 2021 eruit?

In de eerste fase werkt het bouwteam onder meer aan de voorbereiding van het ontwerp voor het werk. De aansprakelijkheid van de aannemer is in deze fase beperkt overeenkomstig de artikelen 13 tot en met 18 van de DNR 2011 (herziene versie 2013) tot ofwel de advieskosten met een maximum van (naar keuze) €1 miljoen, ofwel een vast bedrag van €2,5 miljoen.

Hoe zit het met de contractvoorwaarden?

In het modelcontract is opgenomen dat voor de eerste (ontwerp)fase de DNR-beperking geldt. Voor de uitvoeringsfase komen opdrachtgever en aannemer in de bouwteamovereenkomst overeen dat op de aannemingsovereenkomst de UAV of de UAV-GC van toepassing zijn:

  • Als het bouwteam een volledig uitgewerkt ontwerp maakt, bijvoorbeeld bestek of technisch ontwerp, dan wordt de vervolgovereenkomst met de aannemer beheerst door de UAV.
  • Is het product van het bouwteam daarentegen niet een volledig uitgewerkt ontwerp, bijvoorbeeld een voorlopig ontwerp (VO), dan is op het vervolg de UAV-GC van toepassing.

Contractering in de praktijk

Met de nieuwe overeenkomst wil Bouwend Nederland meer contractuele duidelijkheid scheppen. Wij zien in de praktijk dat er in aanvullingen (addenda) wordt afgeweken van contractsbepalingen. In veel gevallen wordt de volledige ontwerpverantwoordelijkheid toebedeeld aan de aannemer. Het blijft dus onverminderd belangrijk om als bouwbedrijf scherp te blijven op jouw contractuele afspraken. Voor de exacte bewoording van contractteksten raden wij je aan om je te laten bijstaan door de adviseurs van Bouwend Nederland Advies.

Welke verzekerde limiet is nodig voor uw ontwerprisico?

Door de beperking van de aansprakelijkheid voor de eerste fase van de bouwteamovereenkomst conform DNR kan de indruk ontstaan dat een verzekerde limiet van €1 miljoen voor ontwerpaansprakelijkheid kan volstaan. Dit is zeker niet het geval. Een verzekerde limiet van €1 miljoen is vaak niet voldoende voor een aannemer, omdat:

  • er ook voor een maximering van €2,5 miljoen gekozen kan worden,
  • als de vervolgopdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, de aansprakelijkheid voor de ontwerpwerkzaamheden die in de uitvoeringsfase plaatsvinden niet is beperkt tot €1 miljoen,
  • in de praktijk vaak van standaardvoorwaarden wordt afgeweken, waardoor de aansprakelijkheid vaker niet dan wel beperkt is tot €1 miljoen,
  • in de praktijk ontwerpschades groot zijn en het schadebedrag van €1 miljoen vaak ruim overstijgen.

Waarschuwingsplicht

Ongeacht of op de vervolgopdracht de UAV 2012 of de UAV-GC 2005 van toepassing zijn, is de aannemer verplicht te waarschuwen voor ‘klaarblijkelijke’ fouten of gebreken in informatie en documenten van de opdrachtgever. Schade die ontstaat door het niet nakomen van de waarschuwingsplicht is gedekt onder de Bouwend Nederland Ontwerpverzekering.  

Meer weten? Vraag een gratis adviesgesprek Verzekeringen aan

Omdat geen enkel project en contract hetzelfde is adviseert Bouwend Nederland Verzekeringen je graag nader over jouw specifieke risico’s. Wij ontwikkelen verzekeringsoplossingen die zijn toegespitst op jouw risico’s en onderscheidend zijn in de markt.

Vraag een adviesgesprek aan

De modelovereenkomst is via deze link gratis te downloaden.