De mkb verzuim-ontzorgverzekering

Goed alternatief voor de reguliere verzuimverzekering binnen de mantels?

Vanaf 1 januari 2020 is het voor bedrijven mogelijk om een nieuwe, zogenoemde mkb verzuim-ontzorgverzekering af te sluiten. Net als een reguliere verzuimverzekering, zoals in de mantels van De Goudse en Nationale-Nederlanden, vangt deze verzekering het financiële risico op van een werknemer die ziek wordt. Is het een goed alternatief?

De mkb verzuim-ontzorgverzekering is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW, Wouter Koolmees) in het leven geroepen om vooral kleinere werkgevers (tot 25 medewerkers) te ondersteunen. Naast een dekking van het financiële risico worden werkgevers ontzorgd bij de verplichtingen en taken rond de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte.

Transparant en betaalbaar
Het uitgangspunt is dat de verzekering een transparant en betaalbaar dienstverleningspakket biedt dat werkgevers helpt met het beperken van (langdurig) verzuim. De verzekering is daarnaast “Poortwachterproof”. Dit betekent dat een eventuele loonsanctie niet voor rekening komt voor de werkgever, mits deze de adviezen opvolgt.

Financiële tegemoetkoming
Daarnaast komt de overheid werkgevers financieel tegemoet in hun verplichtingen rond ziekteverzuim. Werkgevers ontvangen met ingang van 2021 een “loondoorbetalingskorting” op de premieheffing. Vooralsnog is deze korting onafhankelijk van de omvang van de organisatie. Werkgevers krijgen deze korting ongeacht of zij een mkb verzuim-ontzorgverzekering afsluiten of niet.

Wat zijn de kenmerken van een mkb verzuim-ontzorgverzekering?
Een mkb verzuim-ontzorgverzekering kent een aantal eisen. De belangrijkste hiervan zijn dat de verzekering:

 • “Poortwachterproof” moet zijn,
 • re-integratiedienstverlening 1e en 2e spoor moet bevatten,
 • de kosten van voorgeschreven re-integratie voor 100% moet vergoeden,
 • moet werken met gecertificeerde professionals,
 • bij (dreigend) langdurig verzuim een door verzekeraar geaccepteerde casemanager inzet
 • en een maximering van de premiestijging als gevolg van eigen verzuim kent.

Koninklijke Bouwend Nederland verwacht dat de inzet van professionals de kwaliteit van de re-integratie gaat verbeteren. Dat is goed voor zowel werkgever als werknemer. Een belangrijke rol is daarom weggelegd voor de casemanager. Onder andere door:

 • te helpen bij het plan van aanpak,
 • de werknemer te ondersteunen bij de eigen re-integratie,
 • te wijzen op de 100% vergoeding van de kosten van voorgeschreven re-integratie,
 • interventies te adviseren en
 • zorg te dragen voor een compleet Poortwachtersdossier.

Is het zinvol om over te stappen?
Vanaf oktober 2019 biedt Nationale-Nederlanden een mkb verzuim-ontzorgverzekering aan binnen de mantel van Koninklijke Bouwend Nederland, naast de reguliere verzuimverzekeringen van Nationale-Nederlanden en De Goudse.

Wat zijn belangrijke factoren bij de keuze voor deze verzekering?

 • Veel organisaties die al een reguliere verzuimverzekering hebben, maken gebruik van een zogenaamde combi-polis. Dat is een verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening (bijvoorbeeld het Bouwend Nederland Verzuimloket), waarin de verzekeraar de meeste kenmerken van de mkb verzuim-ontzorgverzekering al heeft opgenomen. De mkb verzuim-ontzorgverzekering van Nationale-Nederlanden is verplicht gekoppeld aan casemanagement en arbodienstverlening door ArboDuo.
 • De financiële tegemoetkoming die bedoeld is voor werknemers met een mkb
  verzuim-ontzorgpolis is geen reden om deze verzekering af te sluiten. De tegemoetkoming wordt vanaf 2021 vooralsnog aan álle werkgevers gegeven, ongeacht de grootte van het bedrijf en het soort verzuimverzekering dat wordt afgesloten.
 • Verder moet nog blijken of de maximering van de premiestijging in de praktijk zo gaat werken als bedoeld is. Er is afgesproken dat slechts 25% van het eigen verzuim mag meewegen bij de bepaling van de nieuwe premie. Maar onderdelen als leeftijdsopbouw, branchecijfers en rendement van de portefeuille zijn ook zaken die het premieniveau van een polis bepalen.

De toekomst zal het leren
Naar ons idee is de komst van de mkb verzuim-ontzorgpolis een goede ontwikkeling. Het biedt een ruimere keuze in de wijze waarop werkgevers de financiële gevolgen van verzuim kunnen verzekeren, waardoor zij de best passende oplossing kunnen kiezen.

Advies nodig? 
Uiteraard houden wij alle ontwikkelingen in de gaten. Wil je een mkb verzuim-ontzorgverzekering afsluiten? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij Aon, of met Paul Verweij, paul.verweij@aon.nl / 06 – 25 08 62 62.