WIA-aanvullingsverzekering voor werknemers

Heb je als werkgever een werknemer die arbeidsongeschikt raakt, dan ben je verplicht loon door te betalen. Is je werknemer na 104 weken - twee jaar - nog steeds arbeidsongeschikt, dan kan de werknemer te maken krijgen met de verzekering via de cao en het sociale stelsel via de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

De uitwerking van de wet en de reparatie via de cao kent veel gezichten. Dat is logisch; uiteenlopende situaties leveren immers afzonderlijke financiële plaatjes op. Is iemand 50% arbeidsongeschikt, en kan hij geen baan vinden voor de overige 50%, dan is dat voor jouw timmerman met een inkomen van € 50.000 een heel andere situatie dan voor het hoofd van de financiële administratie met een inkomen van € 75.000.

 Wist je dat:

 • in de leeftijdsklasse 45 tot 50 jaar 1 op de 200 werknemers in de bouw via de WIA het arbeidsproces verlaat? Bij de klasse van 50 tot 55 jaar is dat 1 op de 100 en bij 60 plus 1 op de 75 werknemers. Het komt dus vaak voor;
 • er ieder jaar ruim 850 werknemers in de bouw de WIA instromen?;
 • volgens de meest recente cijfers van het UWV de uitstroom uit de WIA voor 57% toe te rekenen is aan pensionering en 24% aan overlijden? Slechts 16% herstelt deels (uitstroom door minder dan 35% arbeidsongeschiktheid).

Hieronder vind je bovenstaande voorbeelden uitgewerkt in verschillende figuren.

De timmerman met de frozen shoulder

De timmerman met de frozen shoulder

De timmerman zal zonder de oplossing van Bouwend Nederland moeten rondkomen met een bruto jaarinkomen van circa € 17.500 (35% van het oude loon). Hij kan in de bijstand terechtkomen met alle gevolgen van dien (spaargeld, het eigen huis, etc).

Het hoofd financiële administratie met psychische klachten

Afbeelding 2

Het hoofd financiële administratie ziet zonder de oplossing van Bouwend Nederland zijn inkomen dalen van € 75.000 tot € 20.031 bruto per jaar.

 Maar de geschetste situaties zijn divers:

Dezelfde timmerman die zijn 50% resterende mogelijkheden wél weet te benutten tegen een goed loon, dat vergelijkbaar is met het oude, zal circa 75% van het oude inkomen ontvangen, waardoor de verzekeringsoplossing geen toegevoegde waarde biedt. Wordt deze timmerman voor 30% afgekeurd? Dan is dat volgens de wet geen arbeidsongeschikte werknemer en moeten jullie samen op zoek naar een oplossing.

De conclusie is dat het inkomen, ondanks de cao-aanvulling, tot ongewenste situaties kan leiden. Werknemers weten dit over het algemeen niet.

Wij ontmoeten meestal werkgevers die:

 • geen aanvullende regeling bieden; de wet en de cao zijn er volgens hen immers niet voor niets;
 • alleen voor het inkomen boven de loongrens een oplossing bieden. Het hoofd financiële administratie heeft dan een inkomen van 35% in plaats van 30% van het oude loon;
 • een aanvullende regeling aanbieden op basis van vrijwillige deelname, en afspraken maken met de werknemers over de financiering, of;
 • een aanvullende regeling aanbieden op basis van automatische deelname, en afspraken met de werknemers maken over de financiering.

 Een betrokken werkgever waarschuwt zijn werknemers op zijn minst voor dit risico.

Verzekeringsoplossingen

Voor de bouw is een maatwerkverzekering nodig omdat, in tegenstelling tot andere branches, vanuit de cao een (basis)uitkering is geregeld. Het verzekeringsaanbod is daardoor zeer beperkt. Daarom voorzien de mantels van Koninklijke Bouwend Nederland Verzekeringen in een groeiende behoefte.

Voordelen van de verzekeringsmantel: 

 • een werkbonus van 5%. Deze keert uit als een arbeidsongeschikte medewerker zijn resterende verdiencapaciteit voor tenminste 50% benut;
 • mogelijkheid tot een vaste indexatie van 2% van de uitkering;
 • Vanaf € 7 netto in de maand verzekert de gemiddelde werknemer het financiële risico;
 • extra voordelen in combinatie met het Bouwend Nederland Verzuimloket. Denk aan vergoedingen van kosten en ondersteuning bij re-integratie;
 • een collectieve of semicollectieve variant;
 • maximale zekerheid voor de werknemers: met een WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid en excedentverzekering daalt het verzekerde inkomen nooit onder de 70%;
 • goede aansluiting op de WIA en de pensioenregeling;
 • uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • de te betalen premie kan gedeeltelijk of helemaal worden doorbelast aan de werknemer;
 • geen medische vragen. Alleen voor ziekte waarbij sprake is van verzuim geldt een beperkende voorwaarde.

Inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid is een onderbelicht risico. Het heeft vergaande financiële consequenties voor iedere werknemer die je in loondienst hebt. Stel daarom in ieder geval je werknemers in staat gebruik te maken van de verzekeringsmantel via Koninklijke Bouwend Nederland, ook als je daar als werkgever zelf niet financieel aan bijdraagt.