Collectiviteitskorting op basisverzekering blijft in 2021

Haal alles uit de zorgcollectiviteit 

Voor 2021 blijft de maximale collectiviteitskorting voor de basisverzekering 5 procent. Per 1 januari wordt de korting op de collectiviteitsverzekering echter geschrapt. De kortingen op de aanvullende verzekeringen mogen wel een hogere korting houden. 

Zo zit dat bij Koninklijke Bouwend Nederland:

Bij de Bouwend Nederland Zorgverzekering via Zilveren Kruis is de korting op de basisverzekering de maximale 5%, en op de aanvullende verzekeringen maar liefst 15%. 

Waarom collectiviteiten?

Het idee achter de collectiviteitskorting is dat zorgverzekeraars afspraken konden maken om de gezondheid te bevorderen en besparingen konden teruggeven in de vorm van korting. In de praktijk ontstonden er echter veel collectiviteiten die enkel als doel hadden om korting te genereren. Zo ontstond er al snel twijfel over het nut van de regeling.

Gelukkig is de meerwaarde van collectiviteiten de afgelopen jaren fors toegenomen. Het aantal zorginhoudelijke afspraken groeide van 20 naar 89 procent van de collectiviteiten. Tegelijkertijd daalde het aantal collectiviteiten. Collectiviteiten zonder inhoudelijke afspraken werden afgebouwd. De mantel van Koninklijke Bouwend Nederland heeft deze toegevoegde waarde wel. Die wordt de komende jaren verder uitgebreid. 

Een collectieve zorgverzekering draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit op de werkvloer, en helpt het ziekteverzuim te verlagen. Koninklijke Bouwend Nederland is ervan overtuigd dat werkgeverscollectiviteiten bijdragen aan verzuimreductie, re-integratie en het inzetbaar houden van werknemers. 

De toekomst van de zorgcollectiviteit

Het schrappen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering heeft als gevolg dat het prijsverschil tussen basisverzekeringen kleiner wordt. Het te betalen premiebedrag is echter een belangrijke overweging in de keuze voor een zorgverzekering, en een te hoge prijs kan er zomaar toe leiden dat men kiest voor varianten met weinig of geen zorginhoudelijke laden. Dit maakt het lastig concurreren voor collectiviteiten die wel zorginhoudelijk geladen worden.

Gelukkig hebben collectiviteiten meer mogelijkheden om medewerkers voordelen te bieden. Uit onderzoek van Aon blijft dat medewerkers premiekorting wel belangrijk vinden, maar dat men ook aanvullende pakketten wil, zoals fysiotherapie en tandverzekering. Ook vindt men aanvullende dienstverlening belangrijk, zoals wachtlijstbemiddeling, naast de inzet van zorgcoaches en een overzichtelijke online omgeving voor zorgzaken. 

Werkgevers collectief nummer

Wil je dat jouw werknemers gebruik kunnen maken van de aantrekkelijke zorgverzekeringen in de mantel van Koninklijke Bouwend Nederland, vraag dan eerst een werkgeverscollectiviteitsnummer aan. Dit doe je door een e-mail te sturen naar bnlverzekeringen@aon.nl

Tip

Aon ziet de zorgcollectiviteit als een belangrijke pijler onder het vitaliteitsbeleid van de organisatie. Zorginhoudelijk laden kan ook jouw bedrijf veel voordeel opleveren. Kies jij voor zorgcollectiviteit via Aon, dan adviseren onze zorgexperts je over de beste zorgkeuze voor jouw medewerkers.